کیمیای سعادت
سلسله جلسات ماهیانه ایست که بصورت دوره ای برگذار می شود و هربار از یکی از اساتید مجرب دعوت می شود تا در مورد یکی از مباحث مدیریتی، موفقیت، انگیزشی، ارتقاع شخصیتی و... سخنرانی و آموزش ارائه کنند. در سال 97 این همایش ها بصورت حضوری برگذار می شد که طی تصمیماتی از ابتدای سال 98 این سلسله همایش ها بصورت وبیناری با رویکرد سابق اجرا خواهد شد. برنامه زمانبندی اجرای این کلاس های مجازی در تقویم آموزشی اعلام می گردد.
ریتم خوش موفقیت، ظریف پلاس